"In de pen" zit momenteel een werk dat onder de werktitel "Van de Vrijheid ende Fries" aan het papier wordt toevertrouwd.

€ 0,00

Liever dood dan slaaf”, is een uitdrukking die menig mythische Friese held in de mond wordt gelegd. Wat is dat met die Friezen en hun vrijheidsstrijd? Wat is vrijheid eigenlijk en is dat iets typisch Fries? In dit essay worden deze vragen nader beschouwd waarbij de vlucht der gedachten vrij is en de geest her en der de ruimte neemt om te speculeren. Via oude legendes, mythes en geschiedkundige overleveringen leidt het pad der nieuwsgierigheid langs wetenschappelijke theorieën en filosofische gedachten uit het Oosten en het Westen. Om vervolgens een beeld te schetsen van een dynamisch verleden, heden en toekomst van de vrije (Friese) mens.

Nu de Friese queeste naar vrijheid geen eenvoudige is wordt haar, ter ondersteuning van het gemoed, een hart onder de riem gestoken via een poëtisch manifest der Friese Vrijheid.