RobertAdjiet

D'Heerlijckheid Harlinghen. Korte, historisch romantische verhalen vertellen interessante Harlinger geschiedenissen. Daarnaast wordt in prikkelende poëzie de authentieke sfeer en het gevoel van vrijheid van Harlingen gevangen. Leuke en interessante feitjes en weetjes worden op soms uitdagende wijze aan elkaar geregen en met elkaar in verband gebracht. En met een verfrissende blik worden bekende en minderbekende verhalen over de havenstad belicht. Een bijzonder boekwerkje 'ter leering ende vermaeck!'


"VAN D'N VRYHEIJD ENDE STAD

de naakte mens

’t lege blad

vrij van keus

ontstijgt het wad"

In ruil voor een plekje op de mailinglist verkrijgt u het gehele gedicht "Van d'n vryheijd ende stad" uit het boek d'Heerlijckheid Harlinghen. 

 

Stuur een bericht en vraag een gedicht.

CONTACT

De Tobbedanser: Fedde Hingst heeft het goed voor elkaar. Het is 1568. Hij is dan 16 jaar, is gezond en vrolijk en woont in het pittoreske havenstadje Harlingen. Het hechte gezin waarin hij opgroeit bestaat naast Fedde uit zijn vrolijke broertjes en zusjes en zijn lieve vader en moeder. Vader Hingst is een Vlaamse bontwever en blauwverver die halverwege de 16e eeuw Vlaanderen ontvlucht en vervolgens in Harlingen is neergestreken. Fedde leert van zijn vader de bijzondere kneepjes van het weversvak. De mannen zijn gedreven en hebben liefde voor hun werk alsook voor elkaar waardoor de dagen met plezier worden doorgebracht.

Dan slaat het noodlot toe. Vader overlijdt plotseling en een boze stiefvader doet zijn intrede. En alsof dat niet genoeg is wordt de havenstad ook nog eens bedreigd door de “Allerheiligenvloed”, één van de hoogste storm- vloeden van de eeuw.

"In de pen" zit momenteel een werk dat onder de werktitel

"Van de Vrijheid ende Fries" aan het papier wordt toevertrouwd.

Liever dood dan slaaf”, is een uitdrukking die menig mythische Friese held in de mond wordt gelegd. Wat is dat met die Friezen en hun vrijheidsstrijd? Wat is vrijheid eigenlijk en is dat iets typisch Fries? In dit essay worden deze vragen nader beschouwd waarbij de vlucht der gedachten vrij is en de geest her en der de ruimte neemt om te speculeren. Via oude legendes, mythes en geschiedkundige overleveringen leidt het pad der nieuwsgierigheid langs wetenschappelijke theorieën en filosofische gedachten uit het Oosten en het Westen. Om vervolgens een beeld te schetsen van een dynamisch verleden, heden en toekomst van de vrije (Friese) mens.

Nu de Friese queeste naar vrijheid geen eenvoudige is wordt haar, ter ondersteuning van het gemoed, een hart onder de riem gestoken via een poëtisch manifest der Friese Vrijheid.

Er wordt gewerkt aan een Friestalige en Nederlandstalige versie