D'Heerlijckheid Harlinghen

Harlingen. Rebel aan het water. Een stadje dat altijd aan het pootjebaden is. Gericht op de zee en wars van het Friese achterland. Robert is hier kortgeleden neergestreken en verwondert zich over de schoonheid van de stad, de warme authentieke sfeer die daar hangt en de vrijheid die er voelbaar is. In het boek “D’Heerlijckheid Harlinghen” beschrijft hij zijn eerste kennismakingen met deze kuststad en haar opmerkelijke bewoners.

 

Korte, historisch romantische verhalen vertellen op luchtige wijze opvallende Harlinger geschiedenissen. En in afwisselende poëtische uitingen wordt de bijhorende sfeer gevangen.  Het geheel wordt gelardeerd met prikkelende bespiegelingen die het verleden en heden aan elkaar rijgen.

 

Tijdens een rondgang door de havenstad wordt in het ritme van de reis stilgestaan bij zaken die de zintuigen raken. Eindeloze dijken, indrukwekkende zeegezichten, eeuwenoude havens, grachten met statige patriciërshuizen en karakteristieke bewoners doen nostalgisch mijmeren. Het rijke verleden sijpelt door het heden en vertroebelt het gevoel van tijd. De altijd roerige stad laat zich het best beleven. De beschouwingen, overpeinzingen en zintuigelijke poëzie zijn bedoeld ter prikkeling van de verbeelding en het mogen aanzetten tot voelen. Luchtige kost over soms zware zaken met momenten van verwondering. Een bijzonder boekwerkje ‘ter leering ende vermaeck’.

titel                : D’HEERLIJCKHEID HARLINGHEN

auteur           : Robert Adjiet

isbn               : 978-94-6266-516-3

uitgever         : 

e-mail            : info@RobertAdjiet.nl

website          : www.RobertAdjiet.nl


 

DE TOBBEDANSER - Fedde Hingst heeft het goed voor elkaar. Het is 1568. Hij is 16 jaar, is gezond en vrolijk en woont in het pittoreske havenstadje Harlingen. Het hechte gezin waarin hij opgroeit bestaat naast Fedde uit zijn vrolijke broertjes en zusjes en zijn lieve vader en moeder. Vader Hingst is een Vlaamse bontwever en blauwverver die halverwege de 16e eeuw Vlaanderen is ontvlucht en in Harlingen is neergestreken. Fedde leert van zijn vader de bijzondere kneepjes van het weversvak. De mannen zijn gedreven en hebben liefde voor hun werk alsook voor elkaar waardoor de dagen met plezier worden doorgebracht. 

 

Dan slaat het noodlot toe. Vader overlijdt plotseling en een boze stiefvader doet zijn intrede. En alsof dat niet genoeg is wordt de havenstad ook nog eens bedreigd door de “Allerheiligenvloed”, één van de hoogste stormvloeden van de eeuw. Slechts liefde houdt Fedde op de been als de wereld op hem heen donker kleurt.

 

Het boek vertelt het verhaal over Fedde Hingst, één van de eerste ‘tobbedansers’ die in het Harlingen van de 16e eeuw zijn opwachting maakt. Tegen de historische achtergronden van die tijd is het een verhaal over liefde en verdriet. Over hoe je de grootste rampspoed kan overwinnen als je gelooft in jezelf en als jij je met de ander in liefde kan verbinden. En hoe dit alles universeel is en in alle tijden opgaat.

titel                : DE TOBBEDANSER (Harlingen)

auteur           : Robert Adjiet

isbn               : 

uitgever         : 

e-mail            : info@RobertAdjiet.nl

website          : www.RobertAdjiet.nl


titel                : Van de Vrijheid en de Fries

auteur           : Robert Adjiet

isbn               : 9789464712056

uitgever         : Noordboek

e-mail            : info@noordboek.nl

website          : www.noordboek.nl

Van de Vrijheid en de Fries - Leaver dea as slaef’. 'Liever dood dan slaaf' ' is een uitdrukking die menig legendarische Fries in de mond wordt gelegd. Wat is dat met die Friezen en hun vrijheid? En wat is vrijheid eigenlijk en wie zijn die Friezen?  Kortom, hoe zit het met de Friese Vrijheid en de Vrije Fries.

Via een verassende mix van historische, mythische, filosofische, politieke, kunstzinnige en etymologische verhalen en beschouwingen wordt in dit boek gezocht naar antwoorden. De zoektocht  kenmerkt zich door de vrije vlucht der gedachten en een speculatieve geest. Zo wordt er een beeld geschetst van een dynamisch ontwikkeling van de mens en diens vrijheid en in het bijzonder van de vrije Friese mens.

De legendarische koning Friso en de Friese vrijheidsstrijder Magnus trappen de verhalen over de Friese vrijheid af. Filosofen schijnen vervolgens hun licht over het fenomeen vrijheid, van Plato, Diogenes en Lao Zi, tot Descartes, Kant, Sartre en Berlin.  En biologen en theologen nemen de herkomst van onze barmhartige geest onder de loep om te bekijken hoe deze zich verhoudt tot onze individuele vrijheid. Worden wij aangestuurd door bovennatuurlijke, goddelijke krachten of dicteren de natuurwetten ons leven en daarmee onze vrijheidsbeleving? Heeft de Fries überhaupt iets in de melk te brokkelen als het gaat om zijn vrijheid?                           

Ook historici en cultuurromantici strijden om de waarheid over de ‘Friese Vrijheid’; is die vrijheid een groot verzinsel of is het juist een wezenlijk onderdeel van de Fries? De één schermt met feiten en de ander met verhalen. ‘Last but not least’ verschijnen kunstenaars ten tonele; musici en beeldhouwers, schrijvers en schilders en dichters en denkers. In de laatste akte worden zij aan het roer van de vrijheidsvaart gezet. Gloort de vrijheid aan hun horizon en varen wij met hen ons geluk tegemoet?

Zo bindt het boek soms vergeten eindjes aan elkaar, om elders tot bijzondere ontknopingen te komen in het licht van de Vrijheid en de Fries.